Контакт

Срещата ще се проведе до Римокатолическа църква „Св. Франциск”

ул. Папа Йоан Павел II, 1
4130 c. Белозем
oбл. Пловдивска
България

GSM: +359 899 808 883

емайл: festivalbelozem[at]gmail.com

  • Бр. Марчин Грец

Дарение