Дарение

Банков превод

Титуляр на сметката: Орден на Малките Братя Капуцини

IBAN: BG95 RZBB 9155 1004 319 678

Наименование на банката: ОББ* 

BIC: RZBBBGSF

Oснование: “Дарение – Фестивал”