Плакат

 
Нашият плакат за фестивала вече е готов

plakat.2019