Игра ден 4

4 ден

Тяло
Дали вчерашната тренировка ти оправи самочувствието?
Потърси в интернет Chris Nikic (chrisnikic.com). Той е с увреждане – има синдром на Даун, обаче тренира триатлон и използва метода 1 %: всеки ден по-добър резултат с 1 %.
Дали и ти искаш да бъдеш постоянен?
Направи вчерашната тренировка и определи целта на своето физическо развитие.
Интелект
Дали вчерашната задача стана добре? Дали даде положителни ефекти? Дали избра добри инструменти?
Планирай стратегия за бъдещето. Какво искаш да развиваш?
Не оставяй нещата за утре, направи ги днес.
Емоции
Дали вчерашната задача стана добре?
Успя ли да назовеш емоциите си и да се справиш с трудностите?
При реализиране на проекта на живота
трябва всеки ден разумно да използваме емоциите си, за да бъдат в полза за мен самия и за другия човек. Помисли над следните 3 точки:
Не можеш да промениш чувствата си, но трябва да работиш с мислите си, които тези чувства предизвикват.
2. Изследвай чувствата си, избягвай  разхвърляните въображения, организирай преживяванията си активно през деня.
3. Използвай истинско мислене.
Най-трудната истина е по-добра от най-сладката лъжа.
 
Душа
Дали избраното време, място и вид на молитва ти помогна в срещата с Бог?
Помисли как да продължиш своята връзка с Бог?
Как ще изглежда твоята духовна формация. Дали познаваш младежи, които споделят твоя светоглед, с които можеш да общуваш и свободно да практикуваш вярата си?
Дали познаваш свещеник, при когото можеш да се изповядваш редовно?
Нoй / Наама
Днес всички правят едни и същи неща.
  1. Ако искаш, можеш да споделиш извършеното от теб в интернет, например във Фейсбук.
  2. Можеш да изпратиш своя опит на организаторите и ние да го представим пред другите.
  3. Премисли дали тези задачи ти помогнаха да откриеш нещо в себе си и какво искаш да продължиш в развитието.
Яфет / Арисия
Сем / Салит
Хам / Нахлат