Игра ден 3

3 ден


1. Изпълни 4 основни задачи за деня, по една за всяка сфера на човешкия живот и онова, което е предложено за избрания от теб герой. Направи дневник на извършените задачи (снимка, видео, бележки).
2. Помисли си как са минали задачите. Какво беше лесно и какво – сложно? С какво имаше най-голям проблем?
Тяло
Изпълни планираната тренировка.
Ако избра 5 километра тичане – реализирай го!
Интелект
Реализирай онова, което планира вчера.
Емоции
Наблюдавай своите емоции: сутринта, през деня и вечерта.
Използвай метода за контрол над емоциите си.
Душа
Реализирай онова, което избра; определи време и тип молитва.
Нoй / Наама
Твоята мисия: Мотивирай другите хора да направят нещо забавно с теб!
Днес е денят на изпълнението на проекта. Времето е ограничено. Успех!
Утре ще вали дъжд като в Библията.
Трябва да приключиш днес.
Допълнително – документирай ефекта от работата си. Направи снимки.
Яфет / Арисия
Твоята мисия: Направи изненада!
Днес е денят на изпълнението на проекта. Времето е ограничено. Успех!
Утре ще вали дъжд като в Библията.
Трябва да приключиш днес.
Допълнително – документирай ефекта от работата си. Направи снимки от различните етапи от реализацията на проекта.
Сем / Салит
Твоята мисия: Създай нещо!
 
Днес е денят на изпълнението на проекта. Времето е ограничено. Успех!
Утре ще вали дъжд като в Библията.
Трябва да приключиш днес.
Допълнително – документирай ефекта от работата си. Направи снимки от различните етапи от реализацията на проекта.
Не се страхувай от загуби или победи по време на работата.
Хам / Нахлат
Твоята мисия: Направи нова аранжировка на средата си!
Днес е денят на изпълнението на проекта. Времето е ограничено. Успех!
Утре ще вали дъжд като в Библията.
Трябва да приключиш днес.
Допълнително – документирай ефекта от работата си. Направи снимки от различните етапи от реализацията на проекта.
Може би тази промяна ще трае дълго и ще има ефекти в бъдеще.