Ноевия ковчег 4

4 ден, ИЗХОД

Ковчегът станал удобен и жителите му свикнали да живеят в него. Появяват се въпроси: Може би е по-добре да останем вътре? Защо да излизаме навън?
Заслужава ли си да рискуваме?
Обаче навън е възраждащият се живот, появяват се нови възможности.
Дали ще избера новото и ще се отправя към изхода и ще напусна добре познатия ми ковчег.

От книгата Битие:

И спомни си Бог за Ноя и за всички зверове, и за всичкия добитък (и за всички птици и за всички пълзящи гадове), които бяха с него в ковчега; и напрати Бог вятър на земята, и водите престанаха. И затвориха се изворите на бездната и окната небесни, и престана дъждът от небето.
А водата постепенно се оттегляше от земята, и подир сто и петдесетте дена водата захвана да намалява.
И в седмия месец, на седемнайсетия ден от месеца, ковчегът се спря върху Араратските планини.
Водата постоянно намаляваше до десетия месец; в първия ден на десетия месец се показаха планинските върхове.
След изтичане на четирийсет дена Ной отвори направения от него прозорец на ковчега,
и пусна една врана (за да види, дали е спаднала водата от земята), която, като изхвръкна, отлиташе и прилиташе, докле изсъхна земята от водата.
После пусна един гълъб, за да види, дали се е дръпнала водата от лицето на земята;
но гълъбът не намери място за почивка на нозете си и се върна при него в ковчега; защото по лицето на цялата земя имаше още вода; и той протегна ръката си, хвана го и го внесе при себе си в ковчега.
И почака още други седем дена, и пак пусна гълъба от ковчега.
Гълъбът се върна привечер, и ето, той имаше в човката си пресен лист от маслина; и Ной позна, че водата е спаднала от земята.
Той почака още други седем дена и (пак) пусна гълъба; и той вече се не върна при него.
В шестстотин и първата година (на Ноевия живот), в първия (ден) на първия месец, пресекна водата по земята; и Ной отвори покрива на ковчега, погледа, и ето, земното лице поизсъхнало. А във втория месец, на двайсет и седмия ден на месеца, земята изсъхна. И рече (Господ) Бог на Ноя: излез от ковчега, ти и жена ти, и с тебе синовете ти и жените на твоите синове;
изведи със себе си всички животни, които са с тебе, от всяка плът – птици, добитък и всички пълзящи по земята гадове: нека се пръснат по земята, и нека се плодят и множат по земята.
Тогава излезе Ной и с него синовете му, и жена му и жените на синовете му;
[всички зверове, и (всичкият добитък и) всички птици, всичко, що се движи по земята, според рода си, излязоха от ковчега. [8,1-19] 

Въпроси за работа в групи:
1. Знаеш ли, че след като водите спаднали, ковчегът останал на върха на планината, а Ной и семейството му дълго чакали да излязат от ковчега? Как мислиш – дали щяха да излязат от ковчега, ако Бог не им бе дал знак? Какво би могло да ги задържи?
2. Играта „Изгради ковчега“ приключва. Как се чувстваш в края на това? Завладяват ли те някакви чувства? Какви сфери в живота ти имат нужда от промяна? По какъв начин ще продължиш грижата за своето развитие ?
3. Можеш ли да си представиш променен света, например ако се случи по-сериозна епидемия или война? Какво чувстваш, когато мислиш за това?
4. Какво означава дъгата на небето?