Ноевия ковчег 3

Ден 3, ИЗПЪЛНЕНИЕ
Рутината прониква в ежедневието. Навън все още вали. Божието обещание изглежда далече и
нереализирано. В ковчега задълженията си текат – ядеш, пиеш, спиш, храниш животните, чистиш след тях, изхвърляш тор, наливаш вода... ежедневието е трудно и досадно.
Верен ли си на малките отговорности? Молитва, четене на Библията и т.н.? Строиш ли кораба всекидневно, въпреки че си обезсърчен? Молиш ли се за ентусиазъм?

От книгата Битие:

А Ной беше на шестстотин години, когато стана водният потоп на земята.
И поради водата от потопа влезе в ковчега Ной и синовете му, и с него жена му и жените на синовете му. И (от чистите птици и от нечистите птици, и) от чистия добитък и от нечистия добитък (и от зверовете) и от всички влечуги по земята влязоха при Ноя в ковчега по две, от мъжки и женски пол, както (Господ) Бог бе заповядал на Ноя.
След седемте дена потопните води дойдоха на земята.
В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнайсетия ден (27) от месеца, в тоя ден се раззинаха всички извори на голямата бездна, и окната небесни се отвориха; и валя дъжд на земята четирийсет дена и четирийсет нощи.
[В същия тоя ден влезе в ковчега Ной, и Сим, Хам и Иафет, синове Ноеви, и жената Ноева, и трите жени на синовете му с тях.
Те, и всички зверове (земни) според рода им, и всякакъв добитък според рода му, и всички гадове, които се влекат по земята, според рода им, и всички хвъркати според рода им, всички птици, всички крилати, влязоха в ковчега при Ноя по две (от мъжки и женски пол) от всяка плът, в която има жива душа; и които влязоха (при Ноя в ковчега), мъжки и женски пол от всяка плът влязоха, както му беше заповядал (Господ) Бог. И Господ (Бог) затвори след него (ковчега). И наводнението продължава на земята четирийсет дена (и четирийсет нощи), и водата се умножи, подемна ковчега, и той се дигна над земята; а водата се усилваше и твърде се умножаваше на земята, и ковчегът плуваше върху водата.
И водата се усили твърде много на земята, тъй че се покриха всички високи планини, каквито има под цялото небе: водата възлезе петнайсет лакти над тях, и (всички високи) планини се покриха.
И се лиши от живот всяка плът, която се движи по земята: и птици, и добитък, и зверове, и всички гадове, които пълзят по земята, и всички човеци;
всичко на сушата, що имаше дихание за живот в ноздрите си, умря.
Изтреби се всичко, що съществуваше по лицето (на цялата) земя; от човек до скот, гадове и птици небесни - всичко биде изтребено от земята; остана само Ной, и каквото беше с него в ковчега.
А водата се издигаше над земята сто и петдесет дена. [7,6-24] 
Въпроси за работа в групи:
1. Ной и семейството му били затворени в ковчега за дълго време. И ние заради корона-вируса преживяхме своята карантина. Как прекара ти това време?
2. Коя задача от играта беше за теб? Коя задача ти се стори най-лесна и коя – най-трудна?
3. Как решаваш ежедневни, често досадни задачи у дома, в училище или на работа? Какво правиш, за да се мобилизираш?
4. Какво усешаш, когато чуеш, че Бог е отнел всичко живо, освен онова, което било в ковчега? Какво предизвиква това у теб: бунт или облекчение?