инструкция

В началото на играта прочети описанията на осемте герои: Ной, неговите синове и техните жени. Имената на съпругите не фигурират в Библията, а са взети от апокрифни източници и исторически легенди. Разбира се, чертите на характера са малко по- цветни, но това е с цел да се оживи играта.

Изберете за себе си героя, който изглежда най-подходящ.
Допълнителни инструкции ще получавате на следващия ден.

ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРА:

Ной / Наама – УПРАВИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО – това е ЛИДЕРЪТ, който определя посоката, визията и целите на действието. Той може да бъде твърд и неотстъпчив при постигането на целите и управлението на хора или проекти. Ной, като баща на семейството (или Наама като майка), е мотивиран да започне реализацията – първо от изграждането на ковчега, след това събирането на животни и пътуването в неизвестното. Накрая решават да оставят ковчега или пребиваването в него. Той има власт, но и отговорност / време.

Най-важните черти на Ной / Наама са:

 • организиран
 • комуникативен
 • самодисциплиран
 • увереност в себе си
 • амбиция
 • визионерство
 • смелост
 • способност за вземане на решения

• Яфет / Арисия – ЛОГИСТИK и координатор на екипа. Неговата (или нейната) задача е да се грижи за отношенията и сътрудничеството в извършваната дейност. Благодарение на него (нея) се ражда усещането за единство в екипа, изгражда се благоприятна атмосфера, хората се разбират по-добре и имат желание да работят заедно. Яфет, като най-голям син (Арисия, най-голямата снаха на Ной), проявява грижовност към по-малките братя и сестри. Той се грижи да достави всичко в точното време и на правилното място. Грижи се за храната на екипажа в ковчега, a също и за животните. С грижата си той създава увереност у другите, че на никого нищо няма да му липсва въпреки тежките условия в ковчега.

Най-важните характеристики на Яфет / Арисия са:

 • подреденост
 • спокойствие
 • положителни намерения
 • надеждност
 • комуникативност
 • способност за изслушване
 • съпричастност
 • търпение

Сем / Салит ДЪРВОДЕЛЕЦ. Той е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, който се фокусира главно върху оперативните дейности, върху това какво и как да направя. Убеден е, че невъзможното не съществува, има много практичен подход. Сем, средният брат, много способен, учил се е от Яфет и вече е независим майстор. Той избира и съпругата си, Салит, тази, която му подхожда най-добре: тя също е сръчна и ефективна в различни задачи. Заедно те могат да вършат чудеса. Притежават практически и технически таланти. Те използват добре поверените ресурси, не прахосват материали.
Най-важните им характеристики са:

 • способност за техническо мислене
 • способност за решаване на проблеми
 • сръчност
 • издръжливост
 • практичност
 • пространствено въображение
 • способност да следват инструкции

Хам / Нахлат – ИНТЕРИОРЕН АРХИТЕКТ (вътрешен дизайнер) е вид МИСЛИТЕЛ, благодарение на когото възникват нови идеи и решения. Може да погледне отстрани различни теми, в състояние е да даде предложения за промяна на подхода или сам да разработи иновативни решения. Хам е най-малкият брат, на когото винаги е било позволявано малко повече. Все още е малкото непораснало дете. Чрез своето неограничено мислене често разрушава плановете за действие на своите братя и баща. Въпреки това и благодарение на това неговите забележки правят много добро. Неговата съпруга – Нахлат, също се характеризира със свободен дух, има много философски и в същото време игрови подход към живота, ентусиазъм и запален ум. И двамата имат страхотно чувство за хумор и могат да се измъкнат от много ситуации с обезоръжаваща шега. Те могат да предскажат много бъдещи проблеми, обмислят различни сюжети и ситуации в ковчега. Те оптимизират пространството за хора и животни.
Най-важните характеристики на Хам / Нахлат са:

 • креативност
 • гъвкавост
 • решаване на проблеми
 • пространствено въображение
 • аналитично мислене
 • проницателност
 • точност
 • съпричастност