Правилник

banerFB 2015

  • Като участници във Фестивала, се стараем да изграждаме общност помежу си. Ние сме едно голямо семейство.
  • Усмихваме се колкото се може по-често и показваме уважение един към друг, както и към жителите на Белозем.
  • Стараем се да споделяме това, което имаме, и онова, което можем да споделим.
  • Взимаме участие във всички точки на програмата.
  • Грижим се за чистотата в стаите, баните, двора на църквата и на цялото село, както и за нашата лична хигиена :)
  • Свободни сме от пороци: цигари, наркотици, алкохол. Както в стаите, така и в двора на църквата и в селото.
  • Пазим тишина през нощта и спим в стаите, в които сме настанени.
  • Неспазването на тези правила може да доведе до изключване от общността на фестивала.