Ноевия ковчег 2

Ден 2, ИНСТРУМЕНТИ
Бог наредил в ковчега да бъдат качени определен брой животни и хора. Имало и такива, които останали.
Взимайки прекалено много, рискувам ковчегът да се окаже твърде малък и да потъне. Като взема твърде малко – ще откажа подаръка и ще унищожа Божиите обещания и няма да ги изпълня така, както трябва.
Бог казва това, което ще ми бъде от полза. Дали избирам подходящите инструменти, с които да строя живота си? Дали се отказвам от онези, които разрушават живота ми?

От книгата Битие:

И го направи тъй: дължината на ковчега - триста лакти; ширината му - петдесет лакти, а височината му - трийсет лакти.
И направи на ковчега прозорец и на един лакът го завърши отгоре, а вратата на ковчега тури отстрана; направи в него долен, среден и горен (кат).
И ето, Аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребя под небесата всяка плът, в която има жива душа; всичко, що е на земята, ще се лиши от живот.
Но с тебе Аз ще сключа Моя завет, и в ковчега ще влезеш ти и с тебе - твоите синове, жена ти и жените на твоите синове.
Вкарай в ковчега тъй също (от всякакъв добитък и от всички гадове, и) от всички животни, и от всяка плът по две, за да останат с тебе живи; нека те бъдат от мъжки и женски пол.
От (всички) птици според рода им, и от (всякакъв) добитък според рода му, и от всички влечуги по земята според рода им, - от всички по две ще влязат при тебе, за да останат живи (с тебе, от мъжки и женски пол).
А ти си вземи всякаква храна, с каквато се хранят, и я събери при себе си; тя ще бъде храна за тебе и за тях.
И направи Ной всичко: както му заповяда (Господ) Бог, така и направи. (6,15-22 )
Въпроси за работа в групи:
1. Смятате ли, че Бог има конкретен план за вас? Разпознаваш ли определени указания за твоя
живот, като техническите подсказки, които Бог дал на Ной? Какви са тези съвети? Или ако не ги виждаш, помисли защо става така?
2. Можеш ли да кажеш за себе си, че си като Ной, и правиш всичко, както Бог те напътства? По какъв начин да усещаме Бог и как изглежда това в твоя личен живот?
3. Коя задача в играта ти беше най-трудна? С коя сфера я свързваш? Кажи защо?
4. Разкажи за своето най-голямо днешно откритие?