Ноевия ковчег 1


Ноевият ковчег
Усещаме, че след пандемията светът се променя. От нас зависи дали ще се предадем и ще живеем в страх, или обратно – ще се борим в новата реалност.
Историята на Ной, който също бил хвърлен в неочаквана реалност, се вписва идеално в нашата ситуация. Той построил ковчега и престоял в него, сякаш е под карантина, и не знаел какво да очаква.
Каним те на палубата на „Ноевия ковчег“ - нека преживеем заедно едно приключение и да се опитаме да разберем себе си по-добре.
Ден 1, ПРОЕКТ
Ден 2, ИНСТРУМЕНТИ
Ден 3, ИЗПЪЛНЕНИЕ
4 ден, ИЗХОД
Ден на пристигане / Ден 1 ПРОЕКТ
„Кой строи кораб насред нищото, на сухия път? Луд човек!“ – казват хората край него.
В състояние ли съм да взема решение след Божия призив? Или може би предпочитам да живея по свой си начин? И ако взема решение, дали ще започна да действам както си знам, вместо според Божието наставление?
Започвам да строя ковчега, изграждам живота си. Искам да се развивам.
От книгата Битие:
Ето житието на Ноя: Ной беше човек праведен и непорочен в своя род; Ной ходеше по Бога.
Ной роди трима синове: Сим, Хам и Иафет.
Но земята се разтля пред лицето Божие, и напълни се земята със злодейства.
И погледна Господ Бог на земята, и ето, тя беше разтляна: понеже всяка плът се бе отклонила от своя път на земята.
И рече (Господ) Бог на Ноя: краят на всяка плът дойде пред лицето Ми, защото земята се напълни със злодейства от тях; и ето, Аз ще ги изтребя от земята.
Направи си ковчег от гоферово дърво; направи преградки в ковчега и го засмоли отвътре и отвън със смола. [6:9-14] 
Въпроси за работа в групи:
1. Планираш ли често дейностите си, или ги изпълняваш спонтанно? Какво е за теб проектирането? Дали вече си планирал живота си?
2. Дали си се замислял, че си съставен от тяло, ум, психика и дух? Коя от тези сфери ти е най-понятна и на коя обръщаш най-малко внимание? Какво мислиш?
3. Какъв герой в играта избра? Сподели защо го избра?