Тема 2017

 

Тази година фестивалът в Белозем ще се проведе под мотото „Господ е с теб!“. Всичко ще бъде вдъхновено от думите на Архангела, който казва на Мария: Господ е с Теб!, и ѝ показва уникално и голямо предизвикателство – да бъде Майка на сина на Бога.
Каним ви:
БЕЛОЗЕМ 28 август - 2 септември 2017 (младежи на възраст от 14 до 20 г.)
По време на фестивала ще се опитаме да засегнем всичко онова, което е свързано с нашия живот, в който ни се случват радости и трудности, където се появяват проблеми и предизвикателства.
Ще се опитаме да се докоснем до тайната на Бога чрез набожности, конференции, уъркшопи, танци, песни, срещи по групи и участие в концерти (поканихме групи от  Полша и Румъния).