testa

Въпросник: кои са вашите ограничаващи послания?
Име:
Пол: М/Ж
Възраст:
Дата:
За всеки въпрос посочете в полето номера на отговора, който ви подхожда най-много. Общо взето, останете извън контекстта на работата си. Ако я вземете предвид, ограничете се до положения, при които сте с равни на вас хора. Не прекарвайте много време над въпросите – отговаряйте възможно най-бързо.
  1. 1.Каква информация предпочитате да имате, за да вземете решение?
5. Почти цялата
4. По-голямата част от информацията
3. Достатъчна част
2. Умерена част
1. Малко
  1. 2.Според вас слабост ли е да плаче човек?
5. Убеден/а съм.
4. Да, така мисля.
3. Нямам мнение.
2. Не, не мисля.
1. Не, убеден/а съм в противното.
  1. 3.Чувствате ли раздразнение, когато другите са бавни?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
  1. 4.Чувствате ли се длъжен да помагате на другите?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
  1. 5.Полагате ли усилия да постигнете целите си?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
  1. 6.Упреквате ли се за грешките си?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
7. Случва ми се да говоря лошо зад гърба на някого.
5. Никога
4. Рядко
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Почти винаги
8. Питате ли: „Какво те е наранило и натъжило?“
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
9. Закъснявате ли дори и когато сте се организирали така, че да пристигнете навреме?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
10. Предлагате ли помощ, дори и когато не ви молят за това?
5. Почти винаги
4. В повечето случаи
3. Случва ми се
2. В някои случаи
1. Рядко
11. Доставя ли ви удоволствие да успявате без борба или без трудности?
5. Рядко
4. От време на време
3. Обикновено да
2. Често
1. Почти винаги
12. Страдате ли от хреми или мигрени?
5. Никога
4. Рядко
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Почти винаги
13. Смятате ли, че това, което извършвате, е адекватно?
5. Рядко
4. От време на време
3. Обикновено да
2. Често
1. Почти винаги
14. Казвате ли на другите: „Няма от какво да се оплаква човек в тази ситуация“?
5. Почти винаги
4. В повечето случаи
3. Случва ми се
2. В някои случаи
1. Рядко
15. Възприемате ли бавен ритъм, като в същото време си казвате, че трябва да побързате?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
16. Използвате ли изрази като: „знаете ли ...“, „бихте ли могли ...“, „можете ли ...“, „дали бихте искали ...“ и т.н.?
5. Почти винаги
4. В повечето случаи
3. Случва ми се
2. В някои случаи
1. Рядко
17. Привърженик ли сте на максимата „Опитвайте, опитвайте, опитвайте пак, докато успеете“?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
18. Проверявате ли неколкократно думите на другите, от страх да не би да има някаква грешка?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
19. Чувствате ли се зле заради „слабостите“ си?
5. До голяма степен
4. В значителна степен
3. Донякъде
2. В разумна степен
1. Много малко
20. Завиждате ли на другите?
5. Никога
4. Рядко
3. Понякога
2. Обикновено да
1. Почти винаги
21. Как реагирате, когато чакате на опашка?
5. Много мразя да чакам на опашка
4. Не обичам да чакам на опашка
3. Нито обичам, нито мразя
2. Обичам
1. Много обичам
22. Чакате ли другият човек да свърши, преди да вземете думата?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
23. Отпускате ли се, когато ви се удаде случай?
5. Рядко
4. Понякога
3. От време на време
2. В повечето време
1. Почти винаги
24. Стремите ли се към съвършенство?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено не
2. Понякога
1. Рядко
25. Владеете ли емоциите си?
5. Почти винаги
4. В повечето случаи
3. Случва ми се
2. В някои случаи
1. Рядко
26. Хората и/или нещата досадни ли са ви?
5. Никога
4. Рядко
3. Понякога
2. Обикновено да
1. Почти винаги
27. Мълчанието притеснява ли ви?
5. До голяма степен
4. В значителна степен
3. До известна степен
2. В разумна степен
1. Много малко
28. Проверявате ли дали другите са доволни от вас и от вашите действия?
5. Почти винаги
4. В повечето случаи
3. Случва ми се
2. В някои случаи
1. Рядко
29. Използвате ли изрази като: „Ще се опитам“, „Не успявам“, „Това е трудно“ и др.?
5. Почти винаги
4. В повечето случаи
3. Случва ми се
2. В някои случаи
1. Рядко
30. Чувствате ли се длъжен да се изразявате точно?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
31. Реагирате ли на проблеми с думи като: „Без коментар“, „Не ми пука“, „Не зная какво чуваствам“, „Това не е важно“ ?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
32. Барабаните ли с пръсти или потропвате ли с крак от нетърпение?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
33. Мислите ли, че трябва да правите другите щастливи?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
34. Казвате ли си или казвате ли на другите: „Поне се опитах“ или подобни изречения?
5. Почти винаги
4. В повечето случаи
3. Случва ми се
2. В някои случаи
1. Рядко
35. Тревожите ли се за бъдещето?
5. Никога
4. Рядко
3. Понякога
2. Обикновено да
1. Почти винаги
36. Казвате ли си например: „Това не е съвсем точно; ето едно друго предложение“?
5. Почти винаги
4. В повечето случаи
3. Случва ми се
2. В някои случаи
1. Рядко
37. Стоите ли изправен/а, със скръстени ръце и неподвижни ръце?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
38. Отлагате ли неща за по-късно и после хвърляте ли се да ги правите в последната минута?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
39. Мислите ли, че една изпълнена задача има стойност само ако някой я одобри?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
40. Предпочитате ли битката пред победата?
5. Почти винаги
4. Често
3. Обикновено да
2. Понякога
1. Рядко
Резултати от въпросника:
Разгледайте първо отговорите на въпроси 7, 12, 20, 26 и 35. Ако общият им сбор надхъвря 20, оставете настрана данните от този списък. Ако не надхвърля, продължете. Въведете отговорите в таблицата за резултатите, като напишете в скобите числото на отговора, който сте дали на посочения въпрос. Съберете всеки ред и запишете в дясната колона.
Принуждаващи послания
 
 
 
 
 
 
 
Общ
сбор
„Бъди съвършен“
1 [   ]
6 [   ]
13 [   ]
18 [   ]
24 [   ]
30 [   ]
36 [   ]
 
„Бъди силен“
2 [ ]
8 [   ]
14 [   ]
19 [   ]
25 [   ]
31 [   ]
37 [   ]
 
„Побързай“
3 [ ]
9 [   ]
15 [   ]
21 [   ]
27 [   ]
32 [   ]
38 [   ]
 
„Достави ми удоволствие“
4 [ ]
10 [   ]
16 [   ]
22 [   ]
28 [   ]
33 [   ]
39 [   ]
 
„Положи усилие“
5 []
11 [   ]
17 [   ]
23 [   ]
29 [   ]
34 [   ]
40 [   ]
 
Тълкуване: за всеки ред общ сбор, равен или надвишаващ 25, сочи наличие на съответното ограничаващо послание.
Превод от T.A.S.I. Darshan, III,4 октомври 1983 г., стр. 171-179: “Get to Know YourDrivers ”